Spisy Emanuela Swedenborga

Nová filozofie pro novou církev v novém světě


Vyberte si knihu a začněte číst.

Photograph of quill pen on desk by Ross Pollack

Emanuel Swedenborg (1688–1772) byl švédský vědec, inženýr a filozof, který své poslední tři desítky let strávil vytvářením teologických prací, a to jak biblických interpretací, tak i filosofičtějších pojednání o povaze Boha, lidstva, reality a života po smrti. Jeho hlavní díla nabízíme zde (podívejte se na odkazy v levém sloupci). Nebo chcete-li hledat/třídit podle jazyka, pomůže vám odkaz zde. Překlady naleznete v angličtině, portugalštině, francouzštině, španělštině, norštině, švédštině, holandštině, němčině, korejštině a češtině.

Pokud nevidíte určitou práci ve vašem preferovaném jazyce, nezapomeňte se podívat na stránku Další Swedenborgovy překlady, kde jsme shromáždili dalších 70 překladů v nejrůznějších jazycích. Překlady lze číst a prohledávat zde, zatímco čekají, než budou importovány a připojeny ke stránkám s funkcemi pro biblické studium.

Pro znalce latiny a zájemce o porovnání a studium různých překladů je také k dispozici původní latina.

Swedenborg psal, že mu bylo dovoleno navštívit nebe a peklo a mluvit s tamními lidmi; tím také získal vhled do duchovní roviny existence. Řekl také, že to, co napsal, pocházelo bezprostředně od Pána a bylo mu zjeveno proto, aby Pán mohl ve světě založit novou křesťanskou církev a napravit chyby, které v oné době v křesťanských církvích vznikly. Navzdory těmto mimořádným tvrzením Swedenborg sám žil pokorně, vyhýbal se veřejným proslovům a zůstal u vydávání knih, aniž by se pokoušel založit jakoukoli církev.

Tato stránka je vytvořena s cílem sdílet tyto teologické práce a ideje, které z nich vycházejí, aby lidé mohli sami pro sebe posoudit podstatu Swedenborgova vhledu.

Pokud je pro vás Swedenborg nový, zde je několik prací, které můžete zvážit ke čtení jako první.

“Nebe a peklo”: Nabízí jedinečnou a detailní vizi života po smrti, s lidmi, kteří si vybírají nebe nebo peklo na základě toho, co v životě milují nejvíce.

“Arcana Coelestia (Nebeská tajemství)”: Tato 12svazková práce předkládá fráze po frázi analýzu symbolického duchovního významu knihy Genesis a Exodus. Je to rozsáhlé dílo, ale pokud chcete porozumět Starému zákonu, jde o skrytý poklad.

“Manželská láska”: Popisuje, jak jsou mužské a ženské mysli a duše stvořeny tak, aby se navzájem mohly propojit a vytvořit tak celek, který je skutečně lidským. Někteří moderní čtenáři mají problém s tím, že kniha je psána z pohledu muže, ale skrze jazyk 18. století můžeme spatřit vizi věčného manželství jako zdroje veškeré radosti v nebi.

“Božská Láska a Moudrost”: Pokud se zajímáte o vědu, tato práce by vás rozhodně mohla zajímat. Tato nefilozofičtější kniha ze Swedenborgových spisů začíná předpokladem, že Pán je láska sama, a sleduje, jaký má tato myšlenka dopad na duchovní skutečnosti, fyzickou realitu a vztah mezi Bohem a lidstvem.

“Božská Prozřetelnost”: Tato práce popisuje, jak Pán působí v našich životech, udržuje nás ve svobodě a neustále pracuje na tom, aby nás přitáhl k lásce a nebi.

Pro úplný a podrobný seznam Swedenborgových děl a všech překladů, které jsou na těchto stránkách k dispozici, viz naše bibliografie teologických prací E. Swedenborga.

Donate
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na YouTube
Krátké klipy ke sdílení z webové série Swedenborg a život

© Swedenborg Foundation.


Novinky projektu:

Site Traffic Soars 3/28/20:

Is it a spiritual awakening? Has the coronavirus pandemic gotten people to start thinking about what's most important in their lives? We don't know. But traffic is way up.


More on the Book of Joshua 3/28/20:

Get more out of reading the Book of Joshua. We've just added explanations of chapters 5-9: Exploring the Meaning of Joshua 5


A Serbian User Interface March 27, 2020:

Here's a brand new thing: a Serbian user interface!.


Some Encouragement from Helen Keller 3/25/2020:

"Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired and success achieved." - Helen Keller


offTheLeftEye Talks Coronavirus 3/24/20:

Our friends at offTheLeftEye did a coronavirus-related show on their youtube channel last night. It's a friendly, helpful conversation with the usual thought-provoking ideas. Here are some places where we connect to it:

Matthew 6: Follow the link, click "Study the Inner Meaning", and use the Video tab on the sliding pane.

Heaven and Hell 281, Secrets of Heaven 8478, The Doctrine of Life for the New Jerusalem 114, and Secrets of Heaven 1392. Follow the links, and when you're reading, click the "Study this Passage" button, and then use the Video tab on the sliding pane.


Why are these two chapters unusual? 3/23/20:

Partway through his super-detailed commentary on Genesis and Exodus, Swedenborg took a detour into the New Testament, and explained the internal meaning of two chapters in the Gospel of Matthew - chapters 24 and 25. It's interesting to see this. By extension, it helps us to better understand the rest of gospels. We've gathered up the links you'll need, and put them into the chapter summaries, for Matthew 24 and 25.


A ninth translation in Chinese! 3/20/20:

We just posted a translation of Swedenborg's work, "The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine", into Chinese. Take a look: 新耶路撒冷及其天堂教义


Russian UI 3/18/20:

We just rolled out an updated Russian User Interface. Thanks to Theo!


No, not THIS apocalypse 3/17/20:

We posted a brand-new Chinese translation of Swedenborg's "Apocalypse Revealed". It's got nothing to do with coronavirus! However, it IS an interesting look at the inner meaning of the Book of Revelation, and if you happen to be a Chinese reader, well... it was written in Latin 250+ years ago, and it's been available in many translations - but not in Chinese, until... now!
Here's a link: 破解啟示錄


Quick Start Guide 3/12/20:

While we're in helpful document mode, here's a new Quick Start Guide in .pdf format, designed to help new site visitors get a sense of what all's here and how it works.


Search Tips Guide 3/11/20:

We've put together a new Search Tips Guide in .pdf format. Searching is an interesting challenge, where most of the time users want it to be simple and fast - but then occasionally they want it to be very specific. We're always trying to accommodate the whole range of needs. This document should be pretty useful for times when you want help with a tricky search!


A translation wave... 3/6/20:

We've now translated our 295 spiritual topic articles into 14 languages. We've been working on a way to integrate the best machine translation tools into our system, so we get decent output. This is the first large-scale rollout of it. It should be pretty useful!


For the world's Spanish speaking Christians... 3/5/20:

Courtesy of our friends at SPI, we've just posted a new Spanish translation of "Doctrina de la Nueva Jerusalén Acerca de la Fe", (or, in English, The Doctrine of the New Jersualem Regarding Faith).


An interesting thought for the day... 3/5/20:

"In short we can say today that man is far too clever to be able to survive without wisdom.... The exclusion of wisdom from economics, science, and technology was something which we could perhaps get away with for a little while, as long as we were relatively unsuccessful; but now that we have become very successful, the problem of spiritual and moral truth moves into the central position." (E.F. Schumacher, from his book, "Small is Beautiful", in 1973.)


Crowdsourced UI's 2/20/20:

1. February 18th - We rolled out an updated Chinese UI. Thanks to Helen!
2. February 19th - Here comes a newly refreshed Georgian UI. Thanks to Bagrat!
3. February 20th - And, today, how about a brand-new machine-translated Italian UI? With thanks to the thousands of computer scientists who are figuring that out in a hurry!


Joshua Explained 2/18/20:

How in the world does the Book of Joshua have anything to say about my life today?
Well... it's a good question. And the reason we're highlighting it is that Rev. Julian Duckworth is exploring its inner meaning in a series of essays, one per chapter. So far, we have 4 essays, and they'll keep coming over the next couple of months. Here's a link to the first one: Exploring the Meaning of Joshua 1


Multilingual UI's 2/13/20:

1. It's like breakfast cereal: It's new! Improved! Our Czech user interface is both of those. And it's a good way to start your day, too. Here's what it looks like: newchristianbiblestudy.org/cs

2. Or, it's like laundry detergent: It's new! Improved! This time we're talking about an update to our Portuguese UI. It's been updated by friends of the project in Brazil, and... like spiritual laundry detergent, it will help you find ways to get nice clean truth. Here's what it looks like: newchristianbiblestudy.org/pt


Version 2.8 of our NCBS app 2/5/20:

We just finished the latest iOS and Android versions of the NCBS app. It's a traveler's handy Writings read/search program, for use when you don't have web access. If you're interested in using it, contact us!


Getting More Multilingual! 2/4/20:

In January, we focused on translating a bunch of things: Spiritual topics, Bible story explanations, reading plan names and descriptions, pathway names and descriptions, and more of the UI text. We're using two neural machine translation (AI) engines (from DeepL and Google) to help, and we're getting really good results.


Chinese AC Progress 1/27/20:

We just marked up and imported 2500 more sections of the fast-developing Chinese translation of Arcana Coelestia, so... it's about 1/3 of the way now, and moving quickly.


An Index to AE 1/6/20:

When he was working through the process of writing "Apocalypse Revealed", Swedenborg compiled an index. He didn't publish it, but it survived among his papers and manuscripts, and it's a really useful reference. Here it is, online and linked up!


More from offTheLeftEye 12/31/19:

We've been helping the creators of the popular youtube channel, offTheLeftEye with database support. As part of that partnership, we cross-link their videos to the text of the Bible, and to Swedenborg's works. So, if you're reading along in the Bible, and there's a related video, you'll see it on the Bible slider pane. 300 of their videos have been fully cross-indexed now by a team of volunteers, with around 400 more to go.


Record traffic! 11/26/2019:

In the last month, we've set new web traffic records again. More than 264,000 visitors have come to the site this month, up 26% from this time last year.


More Dutch & Japanese 11/25/2019:

We've been on a roll, in importing both Dutch and Japanese translations. The roll continues; here are links to:
1) A Dutch translation by Anton Zelling of Swedenborg's little work, Coronis, "Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Godsdienst".
2) A Japanese translation by Tatsuya Nagashima, of "Divine Providence": 神の摂理
That's 20 translations in Dutch, now, and 6 in Japanese.


Divine Providence in Dutch 11/21/2019:

We just imported another Dutch translation, by Henk Weevers, of Swedenborg's work on Divine Providence. It's all linked up to scripture references and cross references. Here's a link: Gods Voorzienigheid


People are finding us! 11/7/2019:

We just topped the 250,000 visits/month mark.


Another Japanese translation! 11/7/2019:

It's morning in Japan, as we post this, so... if you're a Japanese reader waking up and wanting to read some reassuring things about the afterlife, here's a link to a translation of Heaven and Hell.


Conjugial Love in Dutch 11/6/2019:

Here's a link to a new Dutch translation by Henk Weevers, of Swedenborg's work "Conjugial Love", on the powerful potential for true love in marriage: Echtelijke Liefde


The Moment Is Now 11/5/2019:

Our friends at the Swedenborg Foundation have recently published The Moment Is Now - Carl Bernhard Wadström’s Revolutionary Voice on Human Trafficking and the Abolition of the African Slave Trade.

To learn more about how this book sheds light on the life and thought of Emanuel Swedenborg and the impact his thought has had on others, visit The Moment Is Now product page.


Japanese Kougo Bible 10/16/2019:

We just imported a new-to-us Japanese Bible translation. It's more complete than the other version we have on the site, so Japanese speakers will have a much better chance of finding what they are looking for! Here's a link: Japanese Kougo (Colloquial) Version.


Divine Love and Wisdom in Korean 10/7/2019:

We just posted a nice cleanup/update to the Korean translation of Divine Love and Wisdom, courtesy of YoungHee. Here's a link to it: 하나님의 사랑과 하나님의 지혜. We now have 10 translations of Swedenborg's works online in Korean, and the Korean UI is in good shape, too, so... we've got good momentum there.


Even More Bible Highlighting: Swedish, Dutch, Czech, Norwegian, Russian 9/26/2019:

Our "matching machine" has just added 1108 new matched words in Swedish, Dutch, Czech, Norwegian, and Russian. We're highlighting those words for Bible readers. We're now wanting to find bilingual people in those languages who can review a list of "maybe matched" words, too, so... if you can help, get in touch!


More Bible Word Highlighting: Portuguese and German 9/24/2019:

We just ran our German and Portuguese Bible translations through our "matching machine" and can now reliably highlight 863 more words (in many thousands of occurrences!) in those languages. There are a bunch more words that are "maybes" -- if you speak German or Portuguese, and have time to look through a list, get in touch!.


More Izimfihlakalo Zezulu 9/22/2019:

We just added the linked-up text of Volume 4 of Dr. Z. T. Zungu's translation of Arcana Coelestia into Zulu. Many thanks to our friends in the General Church of the New Jerusalem in South Africa for their permission to use this text! If you haven't seen Zulu yet, take a look; it's a beautiful language. Here's a link.


Highlighting: Italian and Spanish Bible words 9/19/2019:

We fed our Italian and Spanish Bible translations into our new "matching machine", and added 800+ new terms with defined symbolic meanings that we're highlighting in the text. We'd welcome help from Spanish and/or Italian-speaking volunteers to help look over a list of "maybe match" words.


Four Doctrines updated in Korean 9/12/2019:

We've just deployed nice updates to the Korean translations of Swedenborg's works regarding Faith, Life, the Lord, and the Sacred Scripture, thanks to some hard work by YoungHee. Here's a "link". It makes these translations a lot more readable.


Word/Phrase Highlighting: Report 9/9/2019::

We've been working hard on a more advanced, more accurate way of highlighting words in the Bible text that have symbolic meaning at deeper levels. Readers are going to start seeing the fruits of that. We just added 1611 new English terms, and updated 627 more. Next up is French. Stay tuned! If this method works, we'll be able to do every language that has spaces between words -- so we'll have to find another way to achieve highlighting in Japanese and Chinese.


Korean UI Upgrade 9/2/2019:

Of course it's no good having Korean translations online if you can't read the website they're on. We've just deployed a big update to our Korean UI text, too, thanks to some hard work by Woon Jeong. Here's a "link". When, for each language we try to support, we can combine a good UI, a good Bible translation, good translations of Swedenborg's works, and good explanations of stories, chapters, topics, words, etc., then we're really cooking.


A Korean Translation of True Christian Religion 9/2/2019:

We just posted a Korean translation of Swedenborg's capstone theological work, True Christian Religion. Here's a link: "참된 기독교 ". Many thanks to Rev. Yang for his permission to use it, and to HyunJin and YoungHee for their hard work in editing and marking up the text. For our thousands of Korean readers, this is important progress!


A Dutch Translation of Arcana Coelestia 9/2/2019:

We just finished importing Henk Weevers' Dutch translation, "De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer". Many thanks to our friends in the Netherlands for their permission to use this, and for their great labor of translation. Also, special thanks to Ellie for sticking to the task of making thousands of edits to the markup. This translation goes up to section 6626, so far, out of 10083 sections, so there will be more to come... but for Dutch readers, this is already a huge milestone in being able to see into the inner meaning of the Bible.


Více novinek projektu


Přeložit: