Spisy Emanuela Swedenborga

Nová filozofie pro novou církev v novém světě


Vyberte si knihu a začněte číst.

Photograph of quill pen on desk by Ross Pollack

Emanuel Swedenborg (1688–1772) byl švédský vědec, inženýr a filozof, který své poslední tři desítky let strávil psaním teologických prací, a to jak biblických interpretací, tak i filosofičtějších pojednání o povaze Boha, lidstva, reality a života po smrti. Jeho hlavní práce nabízíme zde (podívejte se na odkazy v levém sloupci). Nebo chcete-li hledat/třídit podle jazyka, pomůže vám odkaz zde. Překlady naleznete v angličtině, portugalštině, francouzštině, španělštině, norštině, švédštině, holandštině, němčině, korejštině i češtině.

Pokud nevidíte určitou práci ve vašem upřednostňovaném jazyce, nezapomeňte se podívat na stránku Další Swedenborgovy překlady, kde jsme shromáždili dalších 70 překladů v nejrůznějších jazycích. Překlady lze číst a prohledávat zde, zatímco čekají, než budou importovány a připojeny ke stránkám s funkcemi pro biblické studium.

Pro znalce latiny a zájemce o porovnání a studium různých překladů je také k dispozici původní latina.

Swedenborg psal, že mu bylo dovoleno navštívit nebe a peklo a mluvit s tamními lidmi, díky čemuž získal vhled do duchovní roviny existence. Řekl také, že to, co napsal, bylo přímo od Pána a bylo mu to zjeveno proto, aby Pán mohl založit novou křesťanskou církev ve světě a napravit chyby, které v oné době vznikly v křesťanských církvích. Navzdory těmto mimořádným tvrzením Swedenborg sám žil pokorně, vyhýbal se veřejným proslovům a zůstal u vydávání knih, aniž by se pokoušel založit jakoukoli církev.

Tato stránka je vytvořena s cílem sdílet tyto teologické práce a ideje, které z nich vycházejí, aby lidé mohli sami pro sebe posoudit podstatu Swedenborgova vhledu.

Pokud je pro vás Swedenborg nový, zde je několik prací, které můžete zvážit jako první.

“Nebe a peklo”: Nabízí jedinečnou a detailní vizi života po smrti, s lidmi, kteří si vybírají nebe nebo peklo na základě toho, co v životě milují nejvíce.

“Arcana Coelestia (Nebeská tajemství)”: Tato 12svazková práce nabízí – fráze po frázi – analýzu symbolického duchovního významu knihy Genesis a Exodus. Je to velký úkol, ale pokud chcete porozumět Starému zákonu, jde o skrytý poklad.

“Manželská láska”: Popisuje, jak jsou mužské a ženské mysli a duše stvořeny tak, aby se navzájem mohly propojit a vytvořit tak celek, který je skutečně lidským. Někteří moderní čtenáři mají problém s tím, že kniha je psána z pohledu muže, ale skrze jazyk 18. století můžeme spatřit vizi věčného manželství jako zdroje veškeré radosti v nebi.

“Božská Láska a Moudrost”: Pokud se zajímáte o vědu, tato práce by vás rozhodně mohla zajímat. Tato nefilozofičtější kniha Swedenborgových spisů začíná předpokladem, že Pán je láska sama, a sleduje, jaký má tato myšlenka dopad na duchovní skutečnosti, fyzickou realitu a vztah mezi Bohem a lidstvem.

“Božská Prozřetelnost”: Tato práce popisuje, jak Pán působí v našich životech, udržuje nás ve svobodě a neustále pracuje na tom, aby nás přitáhl k lásce a nebi.

Pro úplný a podrobný seznam Swedenborgových děl a všech překladů, které jsou k dispozici na těchto stránkách, viz naše bibliografie teologických prací E. Swedenborga.

Donate
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na YouTube
Shareable short clips from the Swedenborg and Life web series

© Swedenborg Foundation.


Novinky projektu:


TCR in Russian 1/10/2019:

Dostoevsky read Swedenborg. Tolstoy read Swedenborg.

If you're a Russian-speaker and you want to read Swedenborg... we're trying to make it easier than ever. We just added a Russian translation of True Christian Religion - take a look: Истинная Христианская Религия


TCR in Croatian 12/26/2018:

For our friends in Croatia, here's a link to a newly imported translation of True Christian Religion, or Istinska Kršćanska Religija. This was Swedenborg's capstone work - a systematic theology - published in 1771. Many thanks to The Lord's New Church for their permission to use this translation online.


3 New Translations 12/4/2018:

We just had a chance to process/import 3 translations of Swedenborg's theological works from Rev. N. Bruce Rogers - Doctrine of the Lord, Doctrine of the Sacred Scripture, and Doctrine of Life. These works were really important in establishing a Biblical basis for the New Christian doctrine that Swedenborg was writing about.


Divine Wisdom in Dutch 11/22/2018:

Swedenborg wrote (but didn't publish) a short work entitled "De Divina Sapientia", or "The Divine Wisdom" in English. It was a precursor to "Divine Love and Wisdom", and it's not a polished work - but it IS interesting. Here's a link to "De Goddelijke Wijsheid", a Dutch translation by Anton Zelling, modernized by Guus Janssens in 2007, and linked to the Bible and others of Swedenborg's works today!


AC in Swedish! 11/21/2018:

Swedenborg wrote his theological works in Latin, so they could be widely read by the thought-leaders of his day. But, we're guessing that he'd be delighted to see them translated into his native Swedish. Here's the first piece we have of Swedenborg's biggest work, Arcana Caelestia, in Swedish. It provides insight into the inner meaning of Genesis 18-22, or Första Moseboken 18–22.


German UI 11/19/2018:

We just deployed an updated German user interface, thanks to one of our bilingual volunteer "friends of the project". So... with a UI, Bible translations, and 16 translations of Swedenborg's works in our system, German's getting to be a well-supported language for us - right up there with English, French, Portuguese, Dutch, and Czech. It's good!


L'Apocalypse Révélée 10/18/2018:

We just posted a French translation of Apocalypse Revealed, L'Apocalypse Révélée, with hyperlinks to scripture references. It's still a little rough in places, with some errors left from the scanning process, but... it's up there, and ready to help French-speakers figure out the inner spiritual meaning of John's apocalyptic visions.


More Bible Word Mapping 10/9/018:

We're starting to ripple the symbolic meanings of Bible words into Dutch and German; the first batches of matched words just got posted over the weekend. Lots more to do, but this rippling process is working, and that's good!


Russian and Georgian UI 10/8/2018:

Thanks to our wonderful bilingual volunteers, we were able to deploy updates to our Russian and Georgian interfaces.


Japanese UI 10/1/2018:

We've just deployed a Japanese user interface. That makes 12 UIs so far, so New Christian ideas are becoming available to something like 4 billion people.


See more project news.


Přeložit: