Teologie

Spisy Emanuela Swedenborga: Nová filozofie pro novou církev v novém světě


Photograph of quill pen on desk by Ross Pollack

Nové křesťanské myšlení je založeno na teologických pracích z poloviny roku 1700 z Emanuel Swedenborg. Publikoval dvě průkopnická díla biblické interpretace a 16 dalších knih o povaze Boha, lidskosti, reality a života po smrti. Zde jsme shromáždili jejich velkou mnohojazyčnou online sbírku. Prozkoumejte to!


Zobrazit:       

Jazyk: