Teologjia

Shkrimet e Emanuel Swedenborg: Një filozofi e re për një kishë të re në një botë të re


Photograph of quill pen on desk by Ross Pollack

Mendimi i ri i krishterë bazohet në veprat teologjike të mesit të viteve 1700 të Emanuel Swedenborg. Ai botoi dy vepra novatore të interpretimit të Biblës dhe 16 libra të tjerë mbi natyrën e Zotit, njerëzimin, realitetin dhe jetën pas vdekjes. Këtu, ne kemi mbledhur një koleksion të madh, shumëgjuhësh në internet të tyre. Eksploroni atë!


Pamje:       

Gjuhe: