Imfundiso yenkolo

IZibhalo zika-Emanuel Swedenborg: Ifilosofi entsha yes onto elisha ezweni elisha


Photograph of quill pen on desk by Ross Pollack

Umcabango omusha wobuKristu usekelwe emisebenzini yezenkolo yaphakathi nawo-1700 ka-Emanuel Swedenborg. Wanyathelisa izincwadi ezimbili ezibalulekile zokuchazwa kweBhayibheli, nezinye izincwadi ezingu-16 ezikhuluma ngesimo sikaNkulunkulu, isintu, iqiniso, nokuphila ngemva kokufa. Lapha, sihlanganise iqoqo lawo eku-inthanethi elikhulu, elinezilimi eziningi. Ihlole!


View:       

Ulimi: