Теология

Произведения от Емануел Сведенборг: Нова философия за нова църква в нов свят


Photograph of quill pen on desk by Ross Pollack

Новата християнска мисъл се основава на богословските трудове на Емануел Сведенборг от средата на XVII век. Той публикува два новаторски труда за тълкуване на Библията и още 16 книги за природата на Бога, човечеството, реалността и живота след смъртта. Тук сме събрали голяма, многоезична онлайн колекция от тях. Разгледайте я!


Изглед:       

Език: