Теологијата

Записите на Емануел Сведенборг: Нова филозофија за нова црква во нов свет


Photograph of quill pen on desk by Ross Pollack

Новата христијанска мисла се заснова на теолошките дела на Emanuel Swedenborg од средината на 1700 година. Тој објави две револуционерни дела за толкување на Библијата и 16 други книги за природата на Бога, човештвото, реалноста и животот после смртта. Овде, собравме голема, повеќејазична онлајн колекција од нив. Истражете го!


Прикажи:       

Јазик: