Objasněné biblické příběhy

Tyto skvělé a často nepochopené příběhy jsme předložili v novém světle


Bible je plná příběhů. Mají význam i pro dnešní dobu? Po 2000 letech? Ano. Jsou nadčasové. Jsou napsány v jakémsi kódu, kde doslovné výrazy mají svůj vnitřní význam. Naleznete zde seznam biblických příběhů. Mnohé z nich jsou vysvětleny nebo komentovány novokřesťanskými učenci, spisovateli a umělci.

Pokud byste chtěli přispět svým vlastním výkladem biblických příběhů, můžete zde předložit svůj text k posouzení.

Format: text audio video All   
Book: 


Přeložit: