Významy biblických slov


Použití duchovního významu slov a frází vám může pomoci otevřít vnitřní smysl Bible

V mnoha knihách Bible mají slova a výrazy v textu své specifické, symbolické duchovní významy. Tato symbolika je na některých místech, např. v počátečních kapitolách knihy Genesis, celkem zřejmá, zatímco jinde je zastřenější – ale je i tam a je tam důležitá. Ve svých teologických pracích podal Emanuel Swedenborg velmi důkladné analytické vysvětlení vnitřního duchovního smyslu Bible. Swedenborg říká, že v původních jazycích, obzvláště ve starověké hebrejštině, je význam tak hluboký, že každé písmeno každého slova tomuto významu přispívá a vykresluje duchovní obraz samotného nebe. Známe hlavní duchovní témata Bible a známe duchovní význam mnoha konkrétních slov a myšlenek. Tím, že tyto střípky umístíme na jejich správná místa, můžeme začít skládat obraz toho, jaký může být jejich pravý význam. Toto úsilí zaměstnává naši mysl a – v ideálním případě – otevírá nás vedení našeho Pána. Přemýšlíte-li tedy o významu konkrétních slov, můžete je vyhledat zde v naší knihovně objasněných klíčových slov.