O projektu pro novokřesťanské studium Bible


Projekt pro novokřesťanské studium Bible je on-line informačním centrem pro lidi, kteří mají zájem o Bibli, a to nejen v jejím mocném doslovném významu, ale také v jejím vnitřním duchovním smyslu.

Myšlenka, že Bible má vnitřní význam, je stará. Ježíš to věděl a poukazoval na to. Často hovořil o tom, že Starý zákon má hlubší významy, než je na prvý pohled zjevné. Například řekl svým učedníkům, že Starý zákon obsahuje mnohá proroctví o Jeho vlastním životě, která nepochopili. “Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.” (Lukáš 24:27)

&ldquo Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.” (Lukáš 24:45)

Mnoho staletí před Ježíšem židovští teologové studovali Starý zákon a vytvářeli jeho “komentáře” – zkoumání jeho vnitřního významu. “Ústní Tóra” pochází pravděpodobně již z doby Mojžíšovy, ačkoli nebyla zapsána ve formě zvané Mišna dříve než v druhém století křesťanské éry. V křesťanské církvi se komentáře datují zpět téměř až k době Krista a jsou vyvíjeny dodnes.

Teologické základy tohoto webu stojí na náboženských dílech Emanuela Swedenborga z 18. století. Ačkoli sám Swedenborg není dnes široce známý, vliv jeho teologických děl je rozsáhlý i hluboký.

Swedenborg mimo jiné publikoval podrobný výklad knihy Genesis, Exodus a knihy Zjevení neboli Apokalypsy. Načrtl také vnitřní významy Proroků a Žalmů a uváděl mnohé další pasáže z Písma.

Swedenborg psal v latině, ale jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků, a my zde doufáme, že mnoho z nich shromáždíme pro čtenáře na celém světě. Zatím máme v naší hlavní databázi většinu převzatých anglických překladů, původní latinské verze a některé překlady v portugalštině, francouzštině, španělštině, švédštině, norštině, němčině, holandštině, češtině, čínštině a korejštině.

Na samostatné stránce máme některé ze Swedenborgových prací v dalších 10 jazycích ve formátu pdf. Budeme je importovat do hlavní databáze co nejdříve, ale už nyní jsou on-line a čekají na vás.

Také jsme shromáždili biblické překlady ve většině hlavních jazyků, aby čtenáři Bible měli praktické a snadno použitelné místo ke čtení a studiu Božího Slova a snadné propojení s vysvětlujícími poznámkami.

Jedním z klíčových bodů našeho projektu je to, že přidáváme i jednoduše formulované výklady biblických příběhů, veršů a slov, která jsou určena moderním čtenářům. Přidáváme také videa a výtvarná díla, která pomáhají dané koncepty ilustrovat.

Tento projekt vede společnost New Christian Bible Study Corp., registrovaná nezisková organizace 501(c)3, která byla zřízena za účelem této činnosti. Doufáme, že tato stránka bude užitečná na vaší duchovní cestě.

Donate
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na YouTube
Shareable short clips from the Swedenborg and Life web series

© Swedenborg Foundation.


Novinky projektu:

Four Doctrines updated in Korean September 12, 2019:

We've just deployed nice updates to the Korean translations of Swedenborg's works regarding Faith, Life, the Lord, and the Sacred Scripture, thanks to some hard work by YoungHee. Here's a "link". It makes these translations a lot more readable.


Word/Phrase Highlighting: Report September 9, 2019:

We've been working hard on a more advanced, more accurate way of highlighting words in the Bible text that have symbolic meaning at deeper levels. Readers are going to start seeing the fruits of that. We just added 1611 new English terms, and updated 627 more. Next up is French. Stay tuned! If this method works, we'll be able to do every language that has spaces between words -- so we'll have to find another way to achieve highlighting in Japanese and Chinese.


Korean UI Upgrade 9/2/2019:

Of course it's no good having Korean translations online if you can't read the website they're on. We've just deployed a big update to our Korean UI text, too, thanks to some hard work by Woon Jeong. Here's a "link". When, for each language we try to support, we can combine a good UI, a good Bible translation, good translations of Swedenborg's works, and good explanations of stories, chapters, topics, words, etc., then we're really cooking.


A Korean Translation of True Christian Religion 9/2/2019:

We just posted a Korean translation of Swedenborg's capstone theological work, True Christian Religion. Here's a link: "참된 기독교 ". Many thanks to Rev. Yang for his permission to use it, and to HyunJin and YoungHee for their hard work in editing and marking up the text. For our thousands of Korean readers, this is important progress!


A Dutch Translation of Arcana Coelestia 9/2/2019:

We just finished importing Henk Weevers' Dutch translation, "De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer". Many thanks to our friends in the Netherlands for their permission to use this, and for their great labor of translation. Also, special thanks to Ellie for sticking to the task of making thousands of edits to the markup. This translation goes up to section 6626, so far, out of 10083 sections, so there will be more to come... but for Dutch readers, this is already a huge milestone in being able to see into the inner meaning of the Bible.


Japanese Translation of DLW 8/20/2019:

We finished marking up and importing "神の愛と知恵", a Japanese translation of Swedenborg's, "Divine Love and Wisdom". Many thanks to our friends in Japan for helping with this.


German 8/15/2019:

Tired of Romance Languages? Want some German for a change? Here's Jüngsten Gericht - Fortsetzung (Continuation of The Last Judgment).


More Spanish! 8/14/2019:

Just translated - Exposición Breve de la Doctrina de la Nueva Iglesia, or "A Brief Exposition of New Church Doctrine".


Prophets and Psalms 8/8/2019:

In the early 1760's, Swedenborg went through the process of outlining the inner meaning of all the books of the prophets, and the psalms. He didn't publish this outline, but it squares well with his other expository works. Here's a link to it in Latin. And in English.


More Italian! 8/7/2019:

Here are translations of Swedenborg's writings about the Last Judgment, "Ultimo Giudizio" and "Ultimo Giudizio (Supplemento)".


NJHD in Japanese 8/5/2019:

We've been a little slow in getting Japanese translations of Swedenborg's works linked up and online - apologies to our Japanese readers! It's moving faster now; here's a link to 匿名の翻訳, or "The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine".


Divine Providence in Italian 7/29/2019:

We've been on an Italian tear... and here's the latest Swedenborg translation to be linked up: "Divina Provvidenza". Hint: It's not random.


Conjugial Love in Japanese 7/28/2019:

We finished marking up and importing "結婚愛", a Japanese translation of Swedenborg's 1768 work, "Conjugial Love". Many thanks to our friends in Japan for helping with this.


Have Faith. In Italian. 7/26/2019:

And... to cap off a productive week, here's a link to "Teachings about Faith" (aka Doctrine of Faith) or, in Italian, Fede.


La Dolce Vita! 7/26/2019:

Here's a link to "Teachings about How to Live" (aka Doctrine of Life) or, in Italian, Vita. It's a nice language; even you English readers out there will enjoy trying to read it.


Progress in Chinese and Japanese 7/24/2019:

Here's a link to a first installment of Arcana Coelestia, as translated into Chinese: 天堂的奥秘. And, following the Asian theme for the day, here's a link to a new online translation of Conjugial Love, in Japanese: 結婚愛.


AE with cross-ref links 7/18/2019:

We've had John Whitehead's English translation of "Apocalypse Explained" online for quite a while, but now, at last, it's been cleaned up, and had its links checked. It has thousands of scripture references, so... if you like your explanations to be grounded in the Bible, this will keep you happy!


Apocalipse Revelado 7/18/2019:

Portuguese readers can now read the Bible side by side with Swedenborg's detailed explanation of the inner meaning of the Book of Revelation, in "Apocalipse Revelado". The translation is by J. Lopes Figueiredo. Many thanks to our friends in Brazil for their permission to use it, and to our student workers who scanned it, and corrected it, and then linked it.


A UI Upgrade! 6/26/2019:

We've been making a bunch of code changes so that we can use the latest version of Bootstrap, which one of the best sets of user interface components for the web. You'll probably notice some small changes now, and more coming down the pike, as we take advantage of the new tools.


Matchmaker, Matchmaker... 6/25/2019:

Swedenborg explains the inner meaning of more than 3000 words and phrases from the Bible. We've been trying to build a chain of data, from a word, to its explanation. Last year, we did the easiest layer, but we realized that we'd have to get more sophisticated if we wanted to go further. This year, we're tackling that. We just went through another layer, and matched 100 more concepts. We think we're on a good track. If we can make this happen, it will be a big watershed for the project.


Importing 6/22/2019:

We're in that summer surge of importing translations of Swedenborg's works, trying to get further through the pile of existing translations. So far, so good!


Latin cleanup 6/10/19:

We just linked up one of Swedenborg's Latin works, "Canones Novae Ecclesiae". It's part of our quest to get all of the original texts of Swedenborg's theological works online and linked up.


See more project news


Přeložit: