O projektu pro novokřesťanské studium Bible


Projekt pro novokřesťanské studium Bible je on-line informačním centrem pro lidi, kteří mají zájem o Bibli, a to nejen v jejím mocném doslovném významu, ale také v jejím vnitřním duchovním smyslu. Myšlenka, že Bible má vnitřní význam, je stará. Ježíš to věděl a poukazoval na to. Často hovořil o tom, že Starý zákon má hlubší významy, než je na prvý pohled zjevné. Například řekl svým učedníkům, že Starý zákon obsahuje mnohá proroctví o Jeho vlastním životě, která nepochopili. “Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.” (Lukáš 24:27) &ldquo Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.” (Lukáš 24:45) Mnoho staletí před Ježíšem židovští teologové studovali Starý zákon a vytvářeli jeho “komentáře” – zkoumání jeho vnitřního významu. “Ústní Tóra” pochází pravděpodobně již z doby Mojžíšovy, ačkoli ve formě zvané Mišna byla zapsána až v druhém století křesťanské éry. V křesťanské církvi se komentáře datují téměř až k době Krista a vypracovávají se dodnes. Teologické základy tohoto webu stojí na náboženských dílech Emanuela Swedenborga žijícího v 18. století. Ačkoli sám Swedenborg není dnes běžně známý, jeho teologická díla mají rozsáhlý a hluboký vliv. Swedenborg mimo jiné publikoval podrobný výklad knihy Genesis, Exodus a knihy Zjevení neboli Apokalypsy. Načrtl také vnitřní významy Proroků a Žalmů a předkládal mnohé další pasáže z Písma. Swedenborg psal v latině, ale jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků, a my zde doufáme, že mnohé z těchto překladů shromáždíme pro čtenáře na celém světě. Zatím máme v naší hlavní databázi většinu převzatých anglických překladů, původní latinské verze a některé překlady v portugalštině, francouzštině, španělštině, švédštině, norštině, němčině, holandštině, češtině, čínštině a korejštině. Na samostatné stránce máme některé ze Swedenborgových prací v dalších 10 jazycích ve formátu pdf. Budeme je importovat do hlavní databáze co nejdříve, ale už nyní jsou on-line a čekají na vás. Také jsme ve většině hlavních jazyků shromáždili biblické překlady, aby čtenáři Bible měli praktické a snadno použitelné místo ke čtení a studiu Božího Slova a snadné propojení s vysvětlujícími poznámkami. Jedním z klíčových bodů našeho projektu je to, že přidáváme jednoduše formulované výklady biblických příběhů, veršů a slov, která jsou určena moderním čtenářům. Přidáváme zde také videa a výtvarná díla, která dané koncepty ilustrují. Tento projekt vede společnost New Christian Bible Study Corp., registrovaná nezisková organizace 501(c)3, která byla zřízena za účelem této činnosti. Doufáme, že tato stránka bude užitečná na vaší duchovní cestě. For a more detailed look at where we've been and where we're going, take a look at our project plan page.

Novinky projektu:

"Economy of the Animal Kingdom", from 1740-1741

May 16, 2022:

This work is another major scientific work of Swedenborg's that encompasses anatomy, philosophy and theology. It was published anonymously by Swedenborg in London and Amsterdam. The traditional English title's translation is misleading, since "de anima humana" means the human soul. In this work, Swedenborg is considering where and how the human soul has its "seat" in the human body, and how it operates (its economy). He considers first the heart and the circulatory system, and then the brain and the nervous system. One suggested translation for the title has been "Dynamics of the Soul's Domain". Here's a link to Clissold's English translation from the Latin (for logged-in users).


"Rational Psychology" from 1742 - Way ahead of its time!

May 12, 2022:

We've just processed and imported one of Swedenborg's later scientific works, "Pyschologia rationalis". He was well into his theological explorations, too, at this point in his career, looking for the seat of the human soul in the body. It's interesting to see what the state of the art was in Psychology at the time, and you get a sense of Swedenborg's growing conviction of the connections between the brain (and body), the soul, and spiritual realities. Here's a link (for logged-in users).


Czech Book: Genesis 7

May 7, 2022:

Here's the latest installment of Heger's Czech translation of Arcana Coelestia, where Swedenborg describes the inner meaning of the story of "Noah and the Ark". It's an ancient sacred story, packed with spiritual meaning. And, here it is in Czech!


Doctrine about the Lord, in Chinese

April 26, 2022:

What does the Bible tell us about the nature of the Lord? People have been thinking about this, and trying to understand it, for a very long time. In this short(ish) work, you'll find the New Christian teachings about it. And now, we've just added a 14th language - Chinese - to our collection of translations. Here is a link to it.


New: Bible Book Summaries

April 19, 2022:

We're starting to add Bible book summaries, so that people who are relatively new to the Bible can get a better bird's-eye view of it, and how it works. When you click on the Bible link, choose a translation, and then a book, you get a popup window with a choice of chapter numbers. Below the chapter buttons, there's now a "Book Summary" button (for the first 8 books so far -- more coming)!


The Deep Meaning of Luke's Gospel

April 8, 2022:

Here's commentary on the last two chapters of Luke's Gospel, from Ray and Star Silverman. This is really important truth for all of us. Here are the links to Luke 23 and Luke 24.


Here's Luke 22 commentary!

April 7, 2022:

Here's the very latest commentary from Ray and Star Silverman for Luke 22. This is perfect timing, as we come up to Palm Sunday and then Easter.


The Chinese translation team finishes "Secrets of Heaven"!

April 6, 2022:

We just posted the last piece of 属天的奥秘, or Secrets of Heaven, in Chinese. That means that more than a billion new people can now get deep insights into the inner meaning of the books of Genesis and Exodus, and by extension, the whole of the Word. It's a monumental achievement to make a new translation of this work; it takes 12 thick volumes in English. It's great work by the Chinese-speaking translation team. Here's a link to it on our site, all ready for action.


A Guide to the Psalms - Complete!

April 5, 2022:

One of our longstanding drives is to have good modern commentary for every chapter in the Word. That way, readers can read the literal text, and then have access to some thoughtful considerations about its deeper layers of meaning. This is a really important task, and we are deeply grateful to Rev. Julian Duckworth for his careful, inspiring, thought-provoking explanations of the Psalms. All 150 of them. Here's the last one, finished today!


Latin. Grammar.

March 31, 2022:

If those two words in close proximity don't strike fear into your heart, then... maybe you took Spanish in high school instead. Seriously... Swedenborg (like all the scholarly people in his day) wrote his theological works in Latin. They've been translated into many languages. Each translator has to wrestle with the best way to express Swedenborg's words and meaning. It helps if they can see the various places where Swedenborg uses a particular word or phrase. Many moons ago (what's 32 times 13?) some very smart New Christian Latinists and programmers got together and made a Latin grammar searching application called NeoSearch. Remember Hypercard? It started out as a Hypercard stack. Then it was built as a Mac application. After a couple of versions, it languished for a while. Then, in 2016, it was wrapped with a web front-end. Now, we've rebuilt it pretty thoroughly, and integrated it with the main body of Latin texts. It will be easier to maintain and extend, and it's sort of friendly-looking, so... maybe it will help with the Latin renaissance. Here's a link to it.


Apocalypsis Explicata. (That's Latin).

March 30, 2022:

Once upon a time, Emanuel Swedenborg sat down and wrote a 6-volume explanation of the Book of Revelation. He wrote in Latin, with a quill pen. Probably a lot of quill pens. The work was entitled "Apocalypsis Explicata".

Swedenborg was a great student of the Bible. He had recently published an even larger work, "Arcana Coelestia", in which he described the inner spiritual meanings of the Books of Genesis and Exodus. As Swedenborg was nearing the end of this new work, getting ready to explain Revelation chapter 20, he stopped. He left the work in manuscript. Later, he came back to this topic, and wrote and published a 2-volume work, "Apocalypsis Revelata". Years later, the manuscript of AE was typeset and published posthumously. We've had a version of this Latin text online for quite a while, but we hadn't yet linked up the references. Now we have. There are more than 14,000 Bible references! Here's a link to it.


Huge progress in Japanese!

February 28, 2022:

We just finished processing 7 more volumes of "Arcana Coelestia", or "天界の秘義" in Japanese. Many thanks to our good friends in the New Church of Japan and at Arcana Press for the permission to use this translation, and for their help in getting us up the learning curve in Japanese!Více novinek projektu