Duchovní témata

Zde hovoříme o hlubokých životních otázkách.


Když lidé zkoumají Bibli a její význam pro svůj život, otázky přicházejí často a rychle. Tato stránka je vstupní branou k rostoucímu množství zdrojů na duchovní témata, od ohromujících kosmických idejí až po konkrétní teologické názory. Tato sekce se rychle rozrůstá, takže jsme témata shrnuli do níže uvedené tabulky, abyste si je mohli utřídit a vyhledat konkrétní termíny. Pokud si nejste jisti, kde začít, můžete zamířit na naši stránku s jednotlivými “okruhy”, kde jsme uspořádali duchovní témata do obecných skupin.

Pokud byste chtěli přispět svými vlastními myšlenkami o duchovních tématech, pošlete je zde k přehlédnutí.

Doporučená duchovní témata:

Questioning God in Prayer

Learning to Pray

"Lord, teach us to pray..." (Luke 11:1)

Číst
Daniel and the Lion's Den, by Henry Ossawa Tanner, 1907, now in the Los Angeles County Museum of Art

Svatý Duch

Nové křesťanské učení považuje Ducha svatého za sílu nebo aktivitu, která přichází od Boha - ne jako samostatná bytost. To je v souladu s naším každodenním chápáním „ducha“ jako projekce něčí osobnosti.

Číst

Prohledat všechna duchovní témata:Přeložit: