Žalmy 41:1

pag-aaral

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.