Žalmy 41:1

Lernen

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.