Ang Banal na Bibliya

Maghanap ng bago, mas malalim na mga pananaw sa mahalagang gawaing espirituwal na ito


Ang Bibliya ay isang napaka lumang libro, na nag-ugat noong sinaunang panahon. Ang unang limang libro - ang Mga Libro ni Moises - ay isinulat mga 3500 taon na ang nakalilipas, at naglalaman sila ng mga kwento na nagmula sa mas lumang libro, at magmula sa bibig na tradisyon na abot nang higit pa sa kahabaan ng unang panahon.

Ang mga Kristiyano, Hudyo, at Muslim ay itinuring ang lahat o bahagi ng Bibliya bilang sagradong teksto, na may mga patong-patong na mas malalim na walang hanggang kahulugan .

Sa site na ito, mababasa mo ang Bibliya sa isang komportableng format, at gamitin ang mga tool na ibinigay upang saliksikin at maiintindihan ang mga panloob na kahulugang espirituwal ng mga kwento sa Bibliya na alam mo na at mahal mo.

Pumili ng isang pagsasalin mula sa listahan sa kaliwa upang simulan ang pagbabasa.