Mga Tuntunin ng Paggamit


Ang New Christian Bible Study Project ay isang proyekto ng New Christian Bible Study Corporation (NCBS), 299 Le Roi Road, Pittsburgh, PA 15208, USA. Ito ay inilaan para sa pampublikong paggamit online sa buong mundo na web. Ginagamit ng web application ang domain na ito:

www.newchristianbiblestudy.org (mula rito ay tinutukoy bilang "ang site").

Ang site ay naglalaman ng malaking halaga ng textual, imahe, at nilalamang multimedia. Ang mga karapatang gamitin ang nilalamang ito ay nag-iiba sa partikular na nilalaman, at ibinubuod tulad ng sumusunod:

Teksto ng Bibliya: Maraming pagsasalin ng Bibliya na maaaring gamitin sa site. Ang ilan sa mga pagsasaling ito ay nasa pampublikong domain, ngunit ang iba ay wala. Para sa bawat pagsasalin, may ibinibigay na abiso sa Copyright/Attribution sa web page na ipinapakita pagkatapos pumili ng isang partikular na pagsasalin ng Bibliya ang isang user. Ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ay nakalaan ng kani-kanilang mga may-ari, para sa bawat pagsasalin. Sa mga kaso kung saan ang isang pagsasalin ay wala sa pampublikong domain, natanggap namin ang kinakailangang pahintulot na gamitin ang mga pagsasalin ng Bibliya para sa paggamit na ito lamang. Ang sinumang gustong gumamit ng anumang pagsasalin na hindi pampublikong domain sa anumang iba pang paraan ay dapat makipag-ugnayan sa mga may-ari ng copyright para sa naaangkop na mga pahintulot. Ang pag-scrape ng pampublikong domain na mga teksto ng Bibliya ay hindi pinahihintulutan. Kung interesado ka sa paggamit ng text ng pampublikong domain, mangyaring makipag-ugnayan sa amin, at ire-refer ka namin sa isang source para dito.

Teksto ng mga gawa ni Swedenborg: Maraming pagsasalin ng mga teolohikong gawa ni Emanuel Swedenborg na nakapaloob sa site. Ang pagdaragdag ng karagdagang mga pagsasalin sa mas maraming wika ay pinlano. Karamihan sa textual data sa Latin at English ay ibinigay ng, at ginamit nang may pahintulot ng, STAIRS (Swedenborg Theological Archive and Information Retrieval System) Project, isang matagal nang proyekto sa pananaliksik at paglalathala ng Academy of the New Church. Lahat ng karapatan sa data ay nakalaan.

Teksto ng mga paliwanag: Ang teksto ng nakasulat na mga paliwanag ng mga kuwento sa Bibliya, mga talata sa Bibliya, mga konsepto ng Bibliya, mga salita at parirala, doktrinal o espirituwal na mga paksa, at iba pang hindi Bibliya, hindi-Swedenborg na mga pahina ay may copyright ng NCBS o ng orihinal na mga may-akda, maliban sa kung saan ang mga partikular na pagbubukod ay nakasaad sa mga indibidwal na pahina. Ang mga karapatang gamitin ang teksto sa site ay ipinagkaloob ng mga may-ari na iyon. Ang anumang karagdagang paggamit ay ipinagbabawal.

Mga Video: Ang site ay naglalaman ng mga link sa mga video. Ang mga video ay maaaring nasa loob mismo ng site, o ihatid sa user mula sa mga online na mapagkukunan, gaya ng YouTube. Ang mga nilalaman ng video ay naka-copyright ng kanilang mga may-akda o mga publisher, maliban kung ang mga partikular na pagbubukod ay nakasaad sa mga indibidwal na kaso. Lahat ng karapatan sa kanila ay nakalaan.

Mga Larawan: Ang site ay naglalaman ng mga larawan. Karamihan sa mga larawan ay nagmula sa mga online na site, hal. Wikimedia Commons. Ang kanilang paggamit ay pinamamahalaan ng mga tuntunin ng lisensya na ipinakita sa pinagmulang site. Halimbawa, ang sinumang gustong gumamit ng isa sa mga larawan mula sa Wikimedia Commons ay dapat mahanap ang larawan sa site ng Wikimedia Commons, at gamitin ito ayon sa mga tuntunin ng paggamit ng Wikimedia Commons. Ang iba pang mga larawan sa site ay naka-copyright ng kani-kanilang mga may-ari, at ginamit nang may pahintulot ng may-ari. Ang lahat ng karapatan sa mga larawang iyon ay nakalaan, at ang karagdagang paggamit ay ipinagbabawal nang walang malinaw na pahintulot ng may-ari ng copyright.

Iba pang mga tuntunin at pagsisiwalat: Ang site na ito ay gumagamit ng tool na kumukolekta ng iyong mga kahilingan para sa mga pahina at maaaring magpasa ng mga elemento ng mga ito sa mga search engine upang tulungan sila sa pag-index ng site na ito. Kinokontrol namin ang pagsasaayos ng tool at responsable para sa anumang impormasyong ipinadala sa mga search engine. Ang impormasyong ipinadala sa ganitong paraan ay limitado sa mga address ng mga pahina na hiniling, at hindi magsasama ng anumang mga IP address, email address, o anumang iba pang impormasyon na maaaring maiugnay sa anumang partikular na bisita sa site.

Ang Bagong Christian Bible Study Project ay isinagawa na may layuning tumulong sa pagsulong ng pag-unawa sa Bibliya sa mundo ngayon. Maliwanag, hindi lahat ay sumasang-ayon na mayroong Diyos, at kahit para sa mga gumagawa, maraming paraan ng pagsisikap na hanapin ang katotohanan, at mamuhay ng mabubuting buhay. Iniaalok namin itong Bagong Kristiyanong pananaw bilang isa na makakatulong sa paggawa ng isang mas mahusay na mundo. Ito ay isang pananaw na umiral sa loob ng mahigit 200 taon, at malawak na maimpluwensyahan - sa pagwawakas ng pang-aalipin, sa pagpapataas ng mga karapatan at paggalang ng kababaihan, sa pagsuporta sa pag-aasawa, at mga pamilya, at sa modernong pananaw ng isang teistikong agham, kung saan magkaugnay ang agham at relihiyon.

Ang paggamit ng site ay pinamamahalaan ng mga batas ng Commonwealth of Pennsylvania, at ng United States of America.