Mga Tuntunin ng Paggamit


Ang New Christian Bible Study Project ay isang proyekto ng Pittsburgh New Church Society, 299 Le Roi Road, Pittsburgh, PA 15208, USA. Ito ay inilaan para sa paggamit ng publiko sa online sa buong mundo. Ang web application ay gumagamit ng domain na ito:

www.newchristianbiblestudy.org (mula rito ay tinukoy bilang "site").

Ang site ay naglalaman ng isang malaking halaga ng tekstwal, imahe, at multimedia content. Ang mga karapatang gamitin ang nilalamang ito ay nag-iiba sa mga tiyal na nilalaman, at binubuod tulad ng sumusunod:

Teksto ng Bibliya: Maraming mga pagsasalin ng Bibliya na maaaring magamit sa site. Ang ilan sa mga salin na ito ay nasa pampublikong domain, ngunit ang iba ay hindi. Para sa bawat pagsasalin, isang paunawang Copyright / Attribution ay ibinigay sa web page na ipinapakita pagkatapos pumili ng isang gumagamit ng isang partikular na salin sa Bibliya. Lahat ng mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ay nakalaan sa kani-kanilang mga may-ari, para sa bawat pagsasalin. Sa mga kaso kung saan ang isang pagsasalin ay wala sa pampublikong domain, natanggap namin ang kinakailangang pahintulot na gamitin ang mga salin ng Bibliya para lamang dito . Sinumang nagnanais na gumamit ng anumang di-pampublikong pagsasalin ng domain sa anumang iba pang paraan ay dapat makipag-ugnay sa mga may-ari ng copyright para sa naaangkop na pahintulot.

Teksto ng mga gawa ni Swedenborg: Mayroong maraming mga pagsasalin ng teolohikal na gawa ni Emanuel Swedenborg na nakapaloobn sa site. Ang mga gawa na ito ay nasa Latin at Ingles, hanggang Mayo 9, 2013, at ang pagdaragdag ng karagdagang mga pagsasalin sa maraming mga wika ay nakaplano. Ang datos ng tekstong ito ay ibinigay ng, at ginamit na may pahintulot ng STAIRS (Swedenborg Theological Archive and Information Retrieval System) Project, isang matagal na pananaliksik at naglalathalang proyekto ng Academy of New Church. Ang lahat ng mga karapatan sa data ay nakalaan.

Teksto ng mga paliwanag: Ang teksto ng mga nakasulat na paliwanag ng mga kwento sa Bibliya, mga talata sa Bibliya, mga konsepto sa Bibliya, mga salita at parirala, mga paksang pang-doktrina o espiritwal, at iba pang mga pahina na hindi bibliya, hindi Swedenborg na mga pahina ay naka copyright sa Pittsburgh New Church Society, maliban kung natukoy ang mga partikular na pagbubukod sa mga indibidwal na pahina. Sa mga kasong iyon, ang mga copyright ay pinanatili sa kani-kanilang mga may-ari, at ang mga karapatan na gamitin ang teksto sa site ay ipinagkaloob ng mga may-ari. Ang anumang karagdagang paggamit ay ipinagbabawal.

Mga Video: Ang site ay naglalaman ng mga link sa mga video. Maaaring nakapaloob ang mga video sa loob ng site mismo, o ihahatid sa gumagamit mula sa mga online na mapagkukunan, tulad ng YouTube. Ang mga nilalaman ng video ay naka copyright sa Pittsburgh New Church Society, maliban kung ang mga partikular na pagbubukod ay nabanggit sa mga indibidwal na kaso. Ang lahat ng mga karapatan sa kanila ay nakalaan.

Mga Larawan: Ang site ay naglalaman ng mga imahe. Ang karamihan ng mga imahe ay nagmula sa Wikimedia Commons, at ang kanilang paggamit ay pinamamahalaan ng mga tuntunin ng lisensya sa Wikimedia Commons. Ang sinumang nagnanais na gumamit ng isa sa mga larawan mula sa Wikimedia Commons ay dapat hanapin ang imahe sa site ng Wikimedia Commons, at gamitin ito ayon sa mga tuntunin ng paggamit ng Wikimedia Commons. Ang iba pang mga imahe sa site ay naka copyright sa kani-kanilang mga may-ari, at ginamit na may pahintulot ng may-ari. Ang lahat ng mga karapatan sa mga larawang iyon ay nakalaan, at ang karagdagang paggamit ay ipinagbabawal nang walang pahintulot ng may-ari ng copyright.

Iba pang mga termino at pagsisiwalat: Ang site na ito ay gumagamit ng tool na kinokolekta ang iyong mga kahilingan para sa mga pahina at maaaring pumasa sa mga elemento ng mga ito sa mga search engine upang matulungan ang mga ito sa pag-index ng site na ito. Kinokontrol namin ang pagsasaayos ng tool at responsable para sa anumang impormasyong ipinadala sa mga search engine. Ang impormasyong ipinadala sa ganitong paraan ay limitado sa mga address ng mga pahina na hiniling, at hindi isasama ang anumang mga IP address, email address, o anumang iba pang impormasyon na maaaring maiugnay sa sinumang tukoy na bisita sa site.

Ang New Christian Bible Study Project ay isinagawa na may hangaring tulungang maintindihan ang Bibliya sa mundo ngayon. Malinaw, hindi lahat ay sumasang-ayon na mayroong isang Diyos, at kahit sa mga meron, maraming paraan na sikapin na mahanap ang katotohanan, at mamuhay ng mabuti. Inaalok namin ang New Christian na pananaw upang makakatulong na magkaroon ng isang mas mahusay na mundo. Ito ay isang pananaw na umabot ng higit sa 200 taon, at malawak na naimpluwensyahan - sa pagtatapos ng pagka-alipin, sa pagtaas ng mga karapatan at paggalang sa mga kababaihan, sa pagsuporta sa kasal, at pamilya, at sa isang modernong pananaw ng isang teistikong agham, kung saan nagkakaisa ang agham at relihiyon. <p> Ang paggamit ng site ay pinamamahalaan ng mga batas ng Commonwealth of Pennsylvania, at Estados Unidos ng Amerika.