Mga mapagkukunan


Narito ang koleksyon ng mga online resources na naiimpluwensyahan ng mga gawa ni Emanuel Swedenborg. Ang New Christian Bible Study Corporation ay hindi kinakailangang nag-eendorso ng mga pananaw na ipinahayag sa loob ng site na ito, ngunit inaasahan naming makikita mo silang kawili-wili at kapaki-pakinabang.

Magkaroon ng isang link upang magmungkahi? Magpadala sa amin ng mensahe.

Article and Book Collections

Magazines, Journals, Articles

Blogs

Bookstores, Book Centers, Information Centers

Publishers, Translators

Audio/Videos

Online Groups, Communities, Classes

Email Reading Programs

Schools/Educational Institutions

Churches/Congregations

Associations and Movements

Other Sites Where You Can Read/Search Swedenborg

Bibles