Tungkol sa Bagong Christian Bible Study Project


Ang New Christian Bible Study Project ay isang online clearinghouse para sa mga taong interesado sa Bibliya, hindi lamang sa malakas na literal na kahulugan, kundi pati na rin sa panloob, espirituwal na diwa.

Ang ideya na ang Bibliya ay mayroong panloob na kahulugan ay isang lumang ideya. Alam ito ni Jesus, at tinukoy ito. Palaging ipinakita niya na ang Lumang Tipan ay naglalaman ng mas malalim na kahulugan kaysa sa mga unang maliwanag. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na ang Lumang Tipan ay naglalaman ng maraming mga propesiya tungkol sa Kanyang sariling buhay na hindi nila naiintindihan. "Simula kay Moises at ng lahat ng mga Propeta, ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga Banal na Kasulatan ang mga bagay tungkol sa Kanya." (Lucas 24:27)

"Binuksan niya ang kanilang pagkaunawa upang maiintindihan nila ang Banal na Kasulatan." (Lucas 24:45)

Sa loob ng maraming siglo bago ang panahon ni Jesus, ang mga teologo ng mga Hudyo ay nag-aaral ng Lumang Tipan, at nagbuo ng "komentaryo" tungkol dito - sinaliksik ang panloob na kahulugan nito. Ang "Oral Torah" ay nagsimula marahil hanggang noong panahon ni Moises, bagaman hindi ito isinulat sa isang form na tinatawag na Mishnah hanggang sa ikalawang siglo ng Panahon ng Kristiyano. Sa simbahang Kristiyano, ang mga komentaryo ay nagsimula pa noong halos panahon ni Kristo, at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang mga batayang teolohikal ng site na ito ay batay sa mga relihiyosong gawa ni Emanuel Swedenborg mula noong 1700's. Bagaman si Swedenborg mismo ay hindi kilalang kilala ngayon, ang impluwensya ng kanyang mga gawang teolohikal ay parehong malawak at malalim.

Bukod sa iba pang mga bagay, inilathala ni Swedenborg ang detalyadong paglalahad ng aklat ng ng Aklat ng Genesis, ang Aklat ng Exodo, at ang Aklat ng Pahayag, o Apocalypse. Inilahad din niya ang mga panloob namga kahulugan ng Mga Awit, at ang mga Propeta, at binanggit nang malawakan ang iba pang mga talata sa banal na kasulatan.

Sinulat ni Swedenborg sa Latin, ngunit ang kanyang mga libro ay isinalin sa maraming mga wika, at inaasahan namin na maipagsama ang marami sa mga ito dito para sa mga mambabasa sa buong mundo. Sa ngayon, sa aming pangunahing database, mayroon kaming karamihan sa mga umiiral na pagsasalin ng Ingles, ang orihinal na mga bersyon ng Latin, at ilang mga pagsasalin sa Portuges, Pranses, Espanyol, Suweko, Norwegian, Aleman, Dutch, Czech, Chinese, Korean, at iba pang mga wika.

Sa aming pahina ng deck, mayroon kaming ilan sa mga gawa ni Swedenborg sa maraming iba pang mga wika, din, sa format na .pdf. Kami ay i-import ng mga ito sa pangunahing database sa lalong madaling panahon, ngunit online na sila ngayon, at handa na para sa iyong paggamit.

Kami ay nagtipon din ng mga salin sa Bibliya sa karamihan ng mga pangunahing wika, upang ang mga mambabasa ng Bibliya ay magkaroon ng isang komportable, madaling gamitin na lugar upang mabasa at pag-aralan ang Salita ng Diyos, at madaling pag-cross-link sa nilalaman ng paliwanag.

Ang isa sa mga pangunahing piraso ng aming proyekto ay ang pagdaragdag namin ng simpleng wika mga paliwanag sa mga kwento sa Bibliya, mga taludtod, at mga salita na idinisenyo para sa mga modernong mambabasa. Nagdaragdag din kami ng mga video, at mga likhang sining na tumutulong sa paglalarawan ng mga konsepto.

Ang proyektong ito ay isinasagawa ng New Christian Bible Study Corp., isang rehistradong non-profit 501 (c) 3 na samahan na itinakda para sa layunin na ito. Inaasahan namin na ang site na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong espirituwal na paglalakbay.

Donate
Maibabahaging mga maiikling clip mula sa Swedenborg at Buhay serye sa web

© Swedenborg Foundation.


Balita sa Proyekto:

More Psalms Commentary October 14, 2020:

We just posted more new chapter commentaries for Psalms 17-26, from Rev. Julian Duckworth. People are really liking these! Here's a link!


Nebeske Tajne is online! October 11, 2020:

Swedenborg's great exegetical work, Arcana Coelestia, from the 1750's, describes the inner meaning of the books of Genesis and Exodus. The late Rev. Risto Rundo, a Swedenborgian scholar and theologian, translated it into Serbian. We got permission to use it, and hyperlink it, and... here it is! It's far from perfect (we've had a hard time getting our text processing routines to work with this text), but it's good enough to be useful, and it's online, (and we'll keep fixing links and formatting.) Zdravo Svete!


We have a new Tagalog UI October 8, 2020:

There are more than 30 million Tagalog speakers in the Philippines, and around the world. And... we get a lot of visitors who come to read the Bible in a Tagalog translation. So, we made a user interface for them, too. Courtesy of our friend Luri - thank you! Here's a link.


Now in app stores: "Swedenborg Reader" October 7, 2020:

The new version of the "Swedenborg Reader" app from the New Christian Bible Study is available now in Google's Play Store and Apple's App Store! If you want to be able to read and search Swedenborg's works on your phone or tablet, when you DON'T have a reasonable web connection, this is the way! You can read, listen, print, share, cite... lots of good new features. Hope you try it, and like it! Here's a link.


New Psalms Commentary September 30, 2020:

We just posted new chapter commentaries for Psalms 31, 32, and 33, from Julian Duckworth. The explanations are good; we think you'll get new, useful insights from them. Here's a link!


Chinese Translation of Arcana Coelestia Hits Halfway Mark September 29, 2020:

We just marked up and imported a Chinese translation of volume 6 (of 12!) of "Arcana Coelestia". It contains Swedenborg's explanations of the internal meaning of chapters 32-38 of Genesis. Here's a link to the place where the latest installment of 属天的奥秘 begins.


Here's a Dutch invitation September 18, 2020:

Swedenborg penned a brief (for him) "Invitatio" to the New Church, in 1771, near the end of his publishing career. It's a useful overview of New Christian thought. We just posted a Dutch translation of it, by Anton Zelling, here: Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk.


The Gospel of Mark. Explained. September 10, 2020:

Last week, we published chapter commentaries for the Gospel of Matthew. This week, we've readied Ray Silverman's explanations of the Gospel of Mark. We're getting good feedback on these; people are finding them to be really useful. Here's a link to Mark chapter 1, side by side with its explanation.


Eight Songs. Lots of Food for Thought. September 10, 2020:

We're really pleased to bring you commentaries from Rev. Julian Duckworth on the inner meaning of 8 more Psalms. Here's a link to Psalm 9 with its commentary.


Site Traffic's Up Again September 10, 2020:

Today, we surpassed the 350,000 visits/month rate, up 49% from this time last year!


Life. Guidance. In Spanish! September 10, 2020:

This morning, we took another step towards having a good working set of Spanish translations of everything. Here's an updated translation of Swedenborg's work, "Doctrine about Life""Doctrina de Vida para la Nueva Jerusalén".


The Apocalypse. Explained. September 10, 2020:

Way back in 1758, Emanuel Swedenborg, one of history's great Bible scholars, picked up his quill pen and started to explain the internal sense of the "Book of Revelation". In 1759, he left off with this 5 volume manuscript, and turned to other work. Later, he came back to "Revelation", rewrote his exegesis of it, and published "Apocalypse Revealed", in two Latin volumes, in 1766. After Swedenborg's death in 1772, his heirs and readers published many of his works that had been left in manuscript, including "Apocalypsis Explicata". It's been translated into English at least twice. We just cleaned up John Whitehead's translation of it, fixing hundreds of problems that were lingering from our first attempt to mark it up for online use.


New! Gospel of Matthew Commentary. September 3, 2020:

We're having a big week. We just posted chapter summary explanations for each chapter in the Gospel of Matthew. They're by Rev. Dr. Ray Silverman, the editor of "Light in My Darkness", by Helen Keller, and the author of "Rise Above It", a popular multi-faith spiritual guidebook. Here's a link to Matthew chapter 1, side by side with Ray's explanation of it, and of course you can navigate from there!


Coming now to theaters near you... more explanations of the Psalms. September 2, 2020:

We've been posting chapter-level commentaries on the inner meaning of the Psalms. We just got more new ones from Rev. Julian Duckworth, for Psalms 51-58, and 76-83. They're very good! Here's a link to Psalm 51 with its commentary.


Do Zulu speakers want to understand Genesis? August 31, 2020:

If they do, we can help! We just posted another chunk of Swedenborg's Genesis exegesis, translated into Zulu by friends in South Africa. Here's a link to "Izimfihlakalo Zezulu ", translated by Zamokhule T. Zungu.


Do Serbo-Croatian speakers want Bračna Ljubav? August 27, 2020:

We shall see... we're pretty sure that some will! We just imported a Serbian translation of "Bračna Ljubav". It's a book about the wonderful potential for love in marriage, by Swedenborg, written in 1768. The introduction to this translation is quite beautiful; we want to get it translated into many languages, too. Here's a link to "Bračna Ljubav".


The Inner Meaning of the Prophets and Psalms - Latin text August 26, 2020:

Our Latin sweep continues with the posting of a revised text of "Summaria Expositio Sensus Interni Librorum Propheticorum Verbi Veteris Testamenti, Necnon Et Psalmorum Davidis". In this 1761 work, Emanuel Swedenborg outlined the internal meaning of the Prophetical Books from Isaiah to Malachi, the Psalms, and the first 16 chapters of Genesis. This work was not published by Swedenborg, but it is largely consistent with other more detailed treatments made in his published works. Here's a link to it.


Doctrine of Life in Swedish August 19, 2020:

We just imported another Swedish translation, "Levernes-lära för Nya Jerusalem". It's one of four short works by Swedenborg in 1763 that focus on what the Bible says about Life, Faith, the Lord, and the Sacred Scripture. In English, the title is, "Doctrine of Life for the New Jerusalem". It's a translation by C. J. N. Manby from 1918, and it's online and hyperlinked for the first time, a mere 102 years later! Here's a link to it, side by side with the original Latin text.


The Inner Meaning of Genesis and Exodus - in German! August 5, 2020:

Every time we mark up and import a translation of "Arcana Coelestia" in a new language, it's a big milestone. And... now we have just posted a German one! It's an update of the 1867 Basel edition (J.F.I. Tafel's translation), edited by Dr. Friedemann Horn, and published by Swedenborg Verlag in Zurich, in 1998.


New Commentary on the Psalms. July 28, 2020:

We've started posting chapter-level commentaries on the inner meaning of the Psalms. They're coming in batches. We have them for Psalms 1-8, and 26-29 so far. Here's a link to Psalm 5 with its commentary.


Doctrine about Faith, Online in Japanese! July 28, 2020:

We are really pleased to offer "Doctrine about Faith", or 第四部信仰についての新エルサレムの教義 in Japanese.


Apocalypse Revealed, Online in German: Another Step! July 16, 2020:

One of our big initiatives is to get translations of Swedenborg's Bible explanations online in all the major languages. It's a years-long project... working with translators worldwide. Here's another step forward: "Enthüllte Offenbarung", which is German for "Apocalypse Revealed". It's pretty clear that the events that John saw and described in the Book of Revelation are spiritual events. This book will help you see how they can apply to our own spiritual lives, today. (If you don't read German, we have other translations!)


"Doctrina de la Nueva Jerusalén sobre las Sagradas Escrituras" July 15, 2020:

Here's the most recent translation from the farflung network of Spanish-speaking New Christian translators. In this short work, Bible readers get a well-structured explanation of how God reveals truths to us via the written Word, and how the Old and New Testaments are written by means of correspondences. Here's a link.


More Dutch translation of Arcana Coelestia July 2, 2020:

We've been bringing you installments of the new Dutch translation of Arcana Coelestia. Here's the latest: explanations of the meanings of Exodus chapters 1-20. Here's a link: Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus.Tingnan ang karagdagang balita sa proyekto


Isalin: