Tungkol sa Bagong Christian Bible Study Project


Ang New Christian Bible Study Project ay isang online clearinghouse para sa mga taong interesado sa Bibliya, hindi lamang sa malakas na literal na kahulugan, kundi pati na rin sa panloob, espirituwal na diwa.

Ang ideya na ang Bibliya ay mayroong panloob na kahulugan ay isang lumang ideya. Alam ito ni Jesus, at tinukoy ito. Palaging ipinakita niya na ang Lumang Tipan ay naglalaman ng mas malalim na kahulugan kaysa sa mga unang maliwanag. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na ang Lumang Tipan ay naglalaman ng maraming mga propesiya tungkol sa Kanyang sariling buhay na hindi nila naiintindihan. "Simula kay Moises at ng lahat ng mga Propeta, ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga Banal na Kasulatan ang mga bagay tungkol sa Kanya." (Lucas 24:27)

"Binuksan niya ang kanilang pagkaunawa upang maiintindihan nila ang Banal na Kasulatan." (Lucas 24:45)

Sa loob ng maraming siglo bago ang panahon ni Jesus, ang mga teologo ng mga Hudyo ay nag-aaral ng Lumang Tipan, at nagbuo ng "komentaryo" tungkol dito - sinaliksik ang panloob na kahulugan nito. Ang "Oral Torah" ay nagsimula marahil hanggang noong panahon ni Moises, bagaman hindi ito isinulat sa isang form na tinatawag na Mishnah hanggang sa ikalawang siglo ng Panahon ng Kristiyano. Sa simbahang Kristiyano, ang mga komentaryo ay nagsimula pa noong halos panahon ni Kristo, at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang mga batayang teolohikal ng site na ito ay batay sa mga relihiyosong gawa ni Emanuel Swedenborg mula noong 1700's. Bagaman si Swedenborg mismo ay hindi kilalang kilala ngayon, ang impluwensya ng kanyang mga gawang teolohikal ay parehong malawak at malalim.

Bukod sa iba pang mga bagay, inilathala ni Swedenborg ang detalyadong paglalahad ng aklat ng ng Aklat ng Genesis, ang Aklat ng Exodo, at ang Aklat ng Pahayag, o Apocalypse. Inilahad din niya ang mga panloob namga kahulugan ng Mga Awit, at ang mga Propeta, at binanggit nang malawakan ang iba pang mga talata sa banal na kasulatan.

Sinulat ni Swedenborg sa Latin, ngunit ang kanyang mga libro ay isinalin sa maraming mga wika, at inaasahan namin na maipagsama ang marami sa mga ito dito para sa mga mambabasa sa buong mundo. Sa ngayon, sa aming pangunahing database, mayroon kaming karamihan sa mga umiiral na pagsasalin ng Ingles, ang orihinal na mga bersyon ng Latin, at ilang mga pagsasalin sa Portuges, Pranses, Espanyol, Suweko, Norwegian, Aleman, Dutch, Czech, Chinese, Korean, at iba pang mga wika.

Sa aming pahina ng deck, mayroon kaming ilan sa mga gawa ni Swedenborg sa maraming iba pang mga wika, din, sa format na .pdf. Kami ay i-import ng mga ito sa pangunahing database sa lalong madaling panahon, ngunit online na sila ngayon, at handa na para sa iyong paggamit.

Kami ay nagtipon din ng mga salin sa Bibliya sa karamihan ng mga pangunahing wika, upang ang mga mambabasa ng Bibliya ay magkaroon ng isang komportable, madaling gamitin na lugar upang mabasa at pag-aralan ang Salita ng Diyos, at madaling pag-cross-link sa nilalaman ng paliwanag.

Ang isa sa mga pangunahing piraso ng aming proyekto ay ang pagdaragdag namin ng simpleng wika mga paliwanag sa mga kwento sa Bibliya, mga taludtod, at mga salita na idinisenyo para sa mga modernong mambabasa. Nagdaragdag din kami ng mga video, at mga likhang sining na tumutulong sa paglalarawan ng mga konsepto.

Ang proyektong ito ay isinasagawa ng New Christian Bible Study Corp., isang rehistradong non-profit 501 (c) 3 na samahan na itinakda para sa layunin na ito. Inaasahan namin na ang site na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong espirituwal na paglalakbay.

For a more detailed look at where we've been and where we're going, take a look at our project plan page.