Žalmy 41:1

Étudier

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.