Žalmy 41:1

Studio

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.