Žalmy 41:1

Студија

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.