Žalmy 41:1

勉強

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.