Žalmy 41:1

Estudio

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.