Žalmy 41:1

Funda

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.