Kahulugan ng Salita ng Bibliya

Ang paggamit ng espirituwal na kahulugan ng mga salita at parirala ay maaaring magbukas ng kahulugan ng Bibliya