Žalmy 41:1

Проучване

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.