Žalmy 41:1

Study

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.