Žalmy 41:1

पढाई करना

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.