Žalmy 41:1

പഠനം

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.