Žalmy 41:1

공부

     

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.