Значения на библейските думи

Използването на духовния смисъл на думите и фразите може да разкрие смисъла на Библията