Запишете се


Светът се нуждае от добрите идеи в този сайт. Ако искате да помогнете, има много възможности. Ето няколко примера:

  1. Можеш да изследваш и да напишеш обяснения на думи и фрази в Словото или на цели библейски истории.
  2. Артистичен ли си? Ако е така, можеш да илюстрираш понятия от Словото или от произведенията на Сведенборг.
  3. Знаеш ли другиезици? Помогнете ни да преведем обясненията. В момента сме предимно на английски език, но нямаме намерение да останем така - искаме да направим добър учебен сайт за потребители на всички основни езици.
  4. Ако сте разработчик на софтуер? Използваме Linux, Apache, PostgreSQL, PHP, Symfony. Това е интересен проект, в който е лесно да се включиш, а и работа не липсва!
  5. Имате ли други идеи? Отзиви?

Напишете ни: Изпратете ни съобщение.