ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა

სიტყვებისა და ფრაზების სულიერი გაგებით შეგიძლიათ ბიბლიის მნიშვნელობის გახსნა