ბიბლიური სიტყვების მნიშვნელობა


სიტყვების და ფრაზების სულიერი გაგების გამოყენებამ შეიძლება გაგიხსნას ბიბლია

ბიბლიის ბევრ წიგნში ტექსტის სიტყვებსა და ფრაზებს აქვს სპეციფიკური, სიმბოლური სულიერი მნიშვნელობა. ეს სიმბოლიზმი ზოგიერთ ადგილას საკმაოდ აშკარაა, როგორც გენეზისის ადრეულ თავებში, ხოლო სხვებში უფრო ნაკლებად - მაგრამ ეს იქ არის, და ეს მნიშვნელოვანია. თავის სასულიერო თხზულებებში, ემანუელ სვედენბორგმა გამოაქვეყნა ძალიან საფუძვლიანი, ანალიტიკური ახსნა ბიბლიის შინაგანი, სულიერი გაგებით. სვედენბორგი ამბობს, რომ პირვანდელ ენებზე, განსაკუთრებით კი ძველ ებრაულად, მნიშვნელობა იმდენად ღრმაა, რომ ყოველი სიტყვის ყველა ასო მონაწილეობს, თავად ქმნის სამოთხის სულიერ სურათს. ჩვენ ვიცით ბიბლიის მთავარი სულიერი თემები და ვიცით სულიერი მნიშვნელობა მრავალი კონკრეტული სიტყვისა და იდეისა. ამ ნაჭრების ადგილზე ჩადგმის საშუალებით შეგვიძლია დავიწყოთ სურათის მიღება, თუ რას შეიძლება ჰქონდეს ნამდვილი მნიშვნელობა, და ამის გაკეთების მცდელობა ჩვენს გონებას ავარჯიშებს და იდეალურად გვიხსნის უფლის წინამძღოლობას. ასე რომ, თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული კონკრეტული სიტყვების მნიშვნელობაზე, შეგიძლიათ,რომ ნახოთ ახსნილი სიტყვები ჩვენს ბიბლიოთეკაში.