Значења на библиските зборови

Користењето на духовната смисла на зборовите и фразите може да го отвори значењето на Библијата