Betydelsen av Bibelorden


Genom att använda den andliga betydelsen av ord och fraser kan man öppna upp Bibelns betydelse.

I många bibelböcker har ord och fraser i texten en specifik, symbolisk andlig betydelse. Denna symbolik är ganska uppenbar på vissa ställen, som i de första kapitlen i Första Moseboken, och mer hemlighetsfull på andra ställen - men den finns där, och den är viktig. I sina teologiska verk publicerade Emanuel Swedenborg en mycket grundlig, analytisk förklaring av Bibelns inre, andliga mening. Swedenborg säger att i originalspråken, särskilt i den gamla hebreiskan, är innebörden så djup att varje bokstav i varje ord bidrar och målar upp en andlig bild av själva himlen. Vi känner till Bibelns stora andliga teman, och vi känner till den andliga innebörden av många specifika ord och idéer. Genom att sätta dessa bitar på plats kan vi börja få en bild av vad den sanna innebörden kan vara, och ansträngningen att göra detta engagerar våra sinnen och - idealt - öppnar oss för Herrens ledning. Så om du undrar över innebörden av specifika ord kan du slå upp dem här i vårt bibliotek med förklarade nyckelord.