Kuptimi i fjalëve të Biblës

Përdorimi i kuptimit shpirtëror të fjalëve dhe frazave mund të hapë kuptimin e Biblës