Значења библијских речи

Употреба духовног смисла за речи и изразе може да отвори значење Библије