Свещената Библия

Открийте нови, по-дълбоки прозрения за това велико духовно произведение


Библията е много древна книга, чиито корени са в праисторията. Първите пет книги - Книгите на Мойсей - са записани преди около 3500 години и съдържат истории, които са взети от още по-стари книги и от устни предания, които се простират много по-назад във времето.

Християните, евреите и мюсюлманите разглеждат цялата Библия или части от нея като свещени текстове, с пластове от по-дълбок вътрешен смисъл, които са непреходни.

В този сайт можете да четете Библията в удобен формат и да използвате предоставените инструменти, за да изследвате и разбирате вътрешния духовен смисъл на библейските истории, които вече познавате и обичате.

Изберете превод от списъка вляво, за да започнете да четете.