Žalmy 30:1

Студија

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.