Žalmy 30:1

Study

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.