Žalmy 30:1

Funda

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.