Žalmy 30:1

勉強

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.