Žalmy 30:1

pag-aaral

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.