Žalmy 30:1

공부

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.