Žalmy 30:1

Estude

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.