Žalmy第30章:1

学习

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.