Žalmy 30:1

Étudier

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.