Žalmy 30:1

Სწავლა

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.