Žalmy 30:1

Дослідження

     

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova.