თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.


Le nguqulo ka: Freedom of speech. Freedom of thought. Freedom of religion. ngu-New Christian Bible Study Staff

Kuhunyushelwe ku- ქართული ენა ngu The NCBSP AI team


Incazelo:

ბევრი ფიქრობს ამ საკითხებზე. რას ამბობს ბიბლია მათ შესახებ?

Idalwe noma ihunyushwe ngu: The NCBSP AI team

Usuku lokudalwa: 2021

Isikweletu: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

I-copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Ilayisense: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - bona imigomo


Isiphakamiso Esiphakanyisiwe:

თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back