Izinhlelo zokufunda


Amapulani okufunda ayindlela elula yokuhlala ukhuthazekile futhi ulandelele ukufunda nokufundiswa ngeBhayibheli.