თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.


Esta é uma tradução de: Freedom of speech. Freedom of thought. Freedom of religion. por New Christian Bible Study Staff

Traduzido em ქართული ენა por The NCBSP AI team


Descrição:

ბევრი ფიქრობს ამ საკითხებზე. რას ამბობს ბიბლია მათ შესახებ?

Criado ou traduzido por: The NCBSP AI team

Data de criação: 2021

Crédito: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Direitos de autor: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licença: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Ver termos


Citação sugerida:

თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back