თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.


Questa è una traduzione di: 1000_ da New Christian Bible Study Staff

Tradotto in ქართული ენა da The NCBSP AI team


Descrizione:

ბევრი ფიქრობს ამ საკითხებზე. რას ამბობს ბიბლია მათ შესახებ?

Creato o tradotto da: The NCBSP AI team

Data di creazione: 2021

Credito: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licenza: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - vedi termini


Citazione suggerita:

თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back